Rehberlik Servisi

Rehberlik Servisi

Rehberlik Servisi

30.11.2018 118

Bölümümüz, gelişimsel ve önleyici rehberlik anlayışını benimser ve uygular. Bu anlayış çerçevesinde, öğrencilerin ihtiyaçları ve gelişimsel özellikleri dikkate alınarak yıllık çalışma planları düzenlenir, öğrencilerin temel yaşam becerileri kazanmaları için bilgilendirici ve eğitsel çalışmalar yürütülür.

Programımız öğrencinin:

  • Kendini tanıması ve ifade etmesi
  • Duygularını tanımlaması
  • Davranışlarıyla duygu ve düşünceleri arasında bağlantı kurması
  • Öz disiplin geliştirmesi
  • Etkin çalışma alışkanlıkları kazanması
  • Hedef belirlemesi ve hedeflerini gerçekleştirmesi.

 

Seçimlerinin sonuçlarını değerlendirmesi etrafında şekillendirilir. Bu yıl hayata geçirilen Öğrenci Danışmanlığı Programı ile desteklenen ve ilgili komite tarafından hazırlanan içerik danışman öğretmen tarafından öğrencilerle interaktif olarak paylaşılır.